β2-Adrenoreceptor

Latest added compounds

5-(4-Hydroxy-4-methyl-isoxazolidine-2-carbonyl)-1-isopropyl-3-methyl-6-(3-methyl-5-trifluoromethyl-1H-pyrazol-4-ylmethyl)-1H-thieno[2,3-d]pyrimidine-2,4-dione

Selective inhibitor of MCT1 with a binding affinity of 1.6 nM, is 6 fold selective over MCT2 and does not inhibit MCT4 at 10 μM. Both lactate transport and cell growth are potently inhibited.

Anti-cancer

Inhibitors

 
5-(4-chlorophenyl)-N-{[2-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-3-yl]methyl}pyridine-3-carboxamide

selective inhibitor of Nav1.8 sodium channel (IC50 = 3 nM); for TRPV1, P2X2/3, Cav2.2 calcium channels, KCNQ2/3 potassium channels IC50 >10 µM

Analgesic

Inhibitors

 
1-[4-chloro-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl]-4-[4-(5-methyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoyl]piperazine

inhibitor of ubiquitin ligase Smad ubiquitination regulatory factor-1 (Smuf1)

Bone disorders

Inhibitors